About

Comité van de Kop wil creatieve bestemming voor Roeselaarse haven

150 jaar geleden besliste de overheid een kanaal te graven van Roeselare naar de Leie. Naar aanleiding van deze verjaardag lanceerde het Roeselaarse stadsbestuur een oproep om nieuwe initiatieven te lanceren. Als buurtbewoners van de Kop van de Vaart willen we deze kans met twee handen grijpen. Daarom richten we het ‘Comité van de Kop’ op. Het Comité speelt in op de vraag van het stadsbestuur en wil creatieve activiteiten en ontmoeting aan de Kop van de Vaart organiseren en stimuleren.

De Kop van de Vaart biedt heel wat mogelijkheden om creatieve initiatieven te lanceren. Villa Vanthilt gaf deze zomer al het goede voorbeeld: de gekleurde ruiten op de brandweertoren, graffiti op de kaaimuur en de omvorming van een kraan tot een kleurrijke eend. Aantrekkelijke visuele elementen die nu zo goed als verdwenen zijn. De Kop van de Vaart is, met haar open ruimtes en industriële look, het ideale decor voor interessante initiatieven op vlak van cultuur, stedelijke animatie, verfraaiing van de leefomgeving en street art.

Het Comité van de Kop wil zich daarop toespitsen en neemt het initiatief om een aantal activiteiten te organiseren. Onze doelstelling is duidelijk: de Kop van de Vaart transformeren tot een ‘district of creativity’. Als centrumstad heeft Roeselare nood aan een dergelijke ruimte waar uiteenlopende experimenten en evenementen kunnen plaatsvinden.

Het Comité van de Kop:

Laurent Dewilde
Jelle Vandendriessche
Bart Camerlynck
Bert Van der Auwera
Kristof Carrein